Eldkvarn och Mauro Scocco – Det regn som faller – Eldkvar 40 år Cirkus